NSFK har utvecklat Hartijokimetoden

Samtliga våra vattendrag är flottledsrestaurerade där vi arbetat med att återställa sten och lekplatser efter de naturliga förutsättningarna. Uppföljning sker genom årliga elfisken och spöprovfisken.

Regelbunden bevakning av våra vatten sker sommar som vinter.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.