Abborre

Vikt          Längd     Metod/Bete                   Namn                       Datum

1875 gr       46 cm        Pi/Pirk/Trekrok/Maggott     Conny Svingdahl            20100408

1840 gr                        Pi/Pirk/Morm/Maggott         Mikael Nilsson               20110413

1790 gr       47 cm        Pi/Pirk/Trekrok/Maggott     Conny Svingdahl            20100407

1750 gr       45 cm        IM/Abborre                         Conny Svingdahl             20110322

1720 gr       47 cm        BM/mask                             Roger Enback                 20070803

1710 gr       47,5 cm     BM/mört                             Conny Svingdahl             20070810

1700 gr       47 cm        SD/Mask/Maggott               Conny Svindahl              20070729

1700 gr       48 cm        FM/Abborre                        Lars Svingdahl                20090721

1670 gr       46 cm        BM/Mört                             Conny Svingdahl             20120816

1660 gr       46 cm        BM/Mask                            Roger Enback                 20070729

 

                 

Björkna

Vikt          Längd      Metod/Bete                Namn                    Datum

700 gr         36 cm         Bottenmete/Räka              Conny Svingdahl        19980517

680 gr         34 cm         Bottenmete/räka               Conny Svingdahl        20070505 

580 gr         33 cm         Bottenmete/räka               Conny Svingdahl        20070504

545 gr         32 cm         Bottenmete/maggott         Conny Svingdahl        19980517 

530 gr         33 cm         Bottenmete/räka               Conny Svingdahl        20070505

500 gr         35 cm         Bottenmete/räka               Lars Svingdahl            20070504

Braxen

Vikt         Längd     Metod/Bete              Namn                    Datum

6620 gr      73 cm                                             Robert Pederson         20100505

6300 gr      71 cm                                             Robert Pederson         20100506

6250 gr      74 cm                                             Robert Pederson         20100505

680 gr        34 cm        Bottenmete/räka           Conny Svingdahl         20070505

.

Faren

Vikt         Längd      Metod/Bete              Namn                       Datum

540 gr        41 cm         Flötmete/Maggott         Conny Svingdahl             20080422

 

.

Färna

Vikt           Längd      Metod/Bete                         Namn                      Datum

2650 gr     58 cm      Bottenmete/Bröd                 Conny Svingdahl      20000423

2150 gr     54 cm      BM/Bröd                              Conny Svingdahl      20000424

 

Gädda

Vikt        Längd       Metod/Bete              Namn                      Datum

12600 gr   113 cm       IM/Mört                         Lars Svingdahl               20040118

11800 gr                     TR/Vobbler                    Ulf Keinström                 20110703

11480 gr   120 cm       IM/Mört                         Lars Svingdahl               20110227

10700 gr   115 cm       IM/Mört                         Lars Svingdahl               20000209

10700 gr   106 cm       IM/Mört                         Lars Svingdahl               20000211

10200 gr   118 cm       IM/Abborre                   Conny Svingdahl             20051105

9800 gr     105 cm       IM/Mört                         Lars Svingdahl               19990313

9600 gr     108 cm       IM/Mört                         Lars Svingdahl               20040313

9300 gr     113,5 cm    FT/Mört                         Conny Svingdahl            20011028

9200 gr     107 cm       IM/Mört                         Lars Svingdahl               20030317

 

 

 

Gös

Vikt       Längd        Metod/Bete                Namn                   Datum

3850 gr    76 cm          IM/Mört                            Lars Svingdahl           20040229

2700 gr    67 cm          IM/Mört                            Lars Svingdahl           20030323

2580 gr    67 cm          IM/Mört                            Lars Svingdahl           20100213

2150 gr    61 cm          SF/Jigg                              Conny Svingdahl       20000605

2125 gr    63 cm          IM/Mört                             Lars Svingdahl          20040306

Harr

Vikt           Längd      Metod/Bete                             Namn                           Datum

1850 gr     59 cm      Pimpel/Mjölmask                     Conny Svingdahl           19960228

1780 gr     56 cm      Pimpel/Mjölmask                     Ulf Keinström                19960228

1710 gr                    Pimpel/Mjölmask                      Kent Enback                 19980311

1660 gr     58 cm     Flugfiske/Red tag                      Ulf Keinström               20050716

1660 gr     56 cm     Pimpel/Mjölmask                      Conny Svingdahl           19960228

1640 gr                   Spinnfiske/Lottospinnare           Mikael Nilsson              20110626

1560 gr     54 cm     Flugfiske/Red tag                      Ulf Keinström               20040712

1540 gr     53 cm     Flugfiske/Red tag                      Ulf Keinström               20040714

1540 gr     57 cm     Spinn/Lottospinnare                  Ulf Keinström               20050719

1530 gr     55 cm     Spinn/Lottospinnare                  Conny Svingdahl          20060707

 

 

Havsöring

Vikt           Längd          Metod/Bete                     Namn                        Datum

6150 gr     85 cm          Spinn/Lottospinnare        Vilmar Svingdahl       20080610

5500 gr     77 cm          Spinn                               Bruno Enback            200305

5350 gr                         Spinn                               Bo Nilsson                20090601

5200 gr                         Spinn                               Jan Nilsson-Ranta     20090528

5100 gr      82 cm         Spinn                               Vilmar Svingdahl       20090606

4960 gr                        SF/Lottospinnare             Vilmar Svingdahl       20100606           

4900 gr                       SF                                     Bruno Enback            20050701

4725 gr                       SF/Lottospinnare              Vilmar Svingdahl       20100614            

4250 gr                       SF/Vickevobbler                Vilmar Svingdahl       20110614

4225 gr                       SF                                     Ulf Keinström            20110531

4125 gr

 

 

Id

Vikt          Längd         Metod/Bete                   Namn                           Datum

2950 gr    56 cm         Flötmete/mask              Conny Svingdahl           19990512

2860 gr    58 cm         BM/Mask                       Conny Svingdahl           20090515

2860 gr    58 cm         BM/Maggott/Majs         Conny Svingdahl           20100517

2850 gr    56 cm         BM/Maggott/Majs         Conny Svingdahl           20100517

2750 gr    57 cm         BM/Majs/Mask              Conny Svingdahl           20120523

2725 gr    55 cm         FM/Mask                       Lars Svingdahl              19990510

2650 gr    59 cm         FM/Majs/Maggott          Lars Svingdahl              19960516

2600 gr    55 cm         FM/Majs/Mask               Conny Svingdahl          19960514

2575 gr    53 cm         FM/Mask                        Conny Svingdahl          19990515

2560 gr    60 cm         FM/Mask                        Conny Svingdahl          19990515

 

 

 

Insjölax

Vikt           Längd         Metod/Bete                     Namn                       Datum

4640 gr     70 cm         Trolling/Löja                    Conny Svingdahl      20071117

3500 gr     64 cm         Trolling/Löja                    Conny Svindahl        20071118  

Insjööring

Vikt       Längd         Metod/Bete                            Namn                          Datum

6250 gr   75 cm       Trolling/Apex                          Conny Svingdahl         20010812

5820 gr   76 cm       Trolling/Löja                           Conny Svingdahl         20071116

5200 gr   74 cm       Trolling Junkkavobbler             Dan Ojanlatva            20030813

5200 gr   73 cm       Trolling Junkkavobbler             Dan Ojanlatva            20031001

5100 gr   68 cm       Trolling/rapala                        Kent Enback               20050704

4750 gr   66 cm       Trolling/Trophy Spoon            Mikael Nilsson            20040723

4000 gr   70 cm       Trolling/Kinnu                        Tommy Enback           20031008

3900 gr   70 cm       Trolling/Löja                           Conny Svingdahl         20071115

3750 gr   62 cm       Trolling/Trophy Spoon            Kent Enback               20041002

3650 gr   60 cm       Trolling/Rapala                       Mikael Nilsson            20040722

 

Lake

Vikt            Längd     Metod/Bete                  Namn                               Datum

4950 gr     80 cm     Pimpel/Jigg/Mört          Mikael Nilsson                  19980224

4775 gr     84 cm     Pimpel/Jigg/Mört          Conny Svingdahl               19990227

3900 gr     76 cm     Pimpel/Jigg/Mört          Conny Svingdahl               19980214

3800 gr     73 cm     Bottenmete/Mört          Conny Svingdahl               20011116

3775 gr     75 cm     BM/Strömming             Lars Svingdahl                   20050112

3475 gr     77 cm     Pimpel/Jigg/Mört         Conny Svingdahl                19980217

3250 gr     78 cm     BM/Mört                      Conny Svingdahl                20011116

3180 gr     72 cm    Pimpel/Jigg/Mört         Lars Svingdahl                    19980228

3025 gr     70 cm    Pimpel/jigg/Sik            Conny Svingdahl                 20070201

2950 gr     60 cm    BM/Strömming             Conny Svingdahl                 20000119

 

 

Lax

Vikt            Längd          Metod/Bete                     Namn                         Datum

16100 gr    115 cm        Dragrodd/Vobbler           Tommy Nilsson           20120629

15100 gr    114 cm        Dragrodd/Fluga               Tommy Nilsson           20060706

14500 gr    116 cm                                                Tommy Nilsson          20070706

14250 gr    109 cm        Dragrodd/Vobbler           Tommy Nilsson           20060619

13950 gr    107 cm        Dragrodd/Vobbler           Tommy Nilsson           20080718

13850 gr                       Dragrodd/Vobbler            Tommy Nilsson          20100618

13500 gr    105 cm       Dragrodd/Vobbler            Tommy Nilsson          20070705

13340 gr    115 cm       Dragrodd/Vobbler            Ulf Keinström             20120629

Mört

Vikt           Längd      Metod/Bete                           Namn                            Datum

1270 gr     48 cm      Toppknutet/Mask                  Ragnar Svingdahl             20030810

1160 gr     43 cm      Bottenmete/Majs/Maggott    Conny Svingdahl               1990815

1090 gr     43 cm      BM/Majs/Maggot                  Ulf Keinström                    19980711

1080 gr     43,5 cm   BM/Majs/Maggott                 Conny Svingdahl               1990815

1040 gr     43 cm      BM/Majs/Maggott                 Conny Svingdahl               19959701

1040 gr                     BM/Majs/Mask                     Mikael Nilsson                   20000706

1020 gr     43 cm      BM/Majs/Maggot                  Conny Svingdahl                19950819

990 gr       42 cm      BM/Majs/Maggott                 Conny Svingdahl                19990815

975 gr       40 cm      Toppknutet/Mask                 Ragnar Svingdahl               20030810

945 gr       43 cm      BM/Majs/Mask                      Conny Svingdahl                19980705

 

Ruda

Vikt          Längd      Metod/Bete                        Namn                         Datum

2000 gr    43 cm      Flötmete/Räka                    Conny Svingdahl          20050526

1860 gr    42 cm      FM/Majs                             Lars Svingdahl              20060721

1850 gr    43 cm      FM/Räka                             Conny Svingdahl          20050526

1775 gr    41 cm      FM/Räka                             Conny Svingdahl          20050527

1760 gr    42 cm      FM/Majs                             Conny Svingdahl          20050806

1750 gr    41 cm      BM/Maggott/Räka              Lars Svingdahl              20060513

1740 gr    42 cm      FM/Majs                             Conny Svingdahl          20050807

1605 gr    40 cm      FM/Majs                             Conny Svingdahl          20100521

1440 gr    41 cm      FM/Majs                             Lars Svingdahl             20060721

1400 gr    40 cm      FM/Majs                             Conny Svingdahl         19960728  

Röding

Vikt             Längd      Metod/Bete                          Namn                    Datum

3200 gr       71 cm                                                   Robert Pederson

2200 gr       60 cm       Flugfiske/Nymf                     Ulf Keinström        19980610

2000 gr                       Spinn/Skeddrag                    Kent Enback           20090521

1820 gr       54 cm       Pimpel/Mjölmask                 Mikael Nilsson        20040507

1700 gr                       Fluga                                    Mikael Nilsson        20070603

1670 gr                       Spinn/Vobbler                      Kent Enback           20000608

1610 gr                       Spinn/Vobbler                      Kent Enback           19980611

1575 gr       54 cm      Spinn/Lottospinnare             Tommy Enback       20050530

1560 gr                       Ismete/Spigg                       Mikael Nilsson         20070513

1550 gr       54 cm      Pimpel/Räka                        Conny Svingdahl      19970523

1530 gr                      Pimpel/Mask                        Kent Enback             19980524

 

Sarv

Vikt            Längd       Metod/Bete                    Namn                           Datum

1220 gr      41 cm       Flötmete/Räka                Lars Svingdahl               20030509

1210 gr      41 cm       FM/Räka                         Lars Svingdahl               20030608

1140 gr      43 cm       Bottenmete/Räka/Majs   Lars Svingdahl               20050521

1120 gr      38 cm       BM/Räka                        Lars Svingdahl                20050513

1060 gr      43 cm       FM/Räka/Maggott          Lars Svingdahl                20060430

1050 gr      42 cm       BM/Räka                        Conny Svingdahl             20080421

1030 gr      43 cm       BM/Räka/Maggott          Lars Svingdahl                20060430

980 gr        39 cm       FM/Majs                         Lars Svingdahl                20000616

980 gr        39 cm       FM/Majs                         Lars Svingdahl                20060617

975 gr        38 cm       BM/Räka/Maggott          Lars Svingdahl                20070428

Sik

Vikt             Längd      Metod/Bete                          Namn                            Datum

3020 gr                      Bottenmete/Maggott            Robert Pederson             201008

2480 gr                      Båtpimpel/Maggot                Robert Pederson             201008

2200 gr       60 cm      Bottenmete/Mask                 Conny Svingdahl            20010401

2200 gr       62 cm      Flugfiske/E12:a                    Kent Enback                   20080726

2150 gr       64 cm      Pimpel/Maggot                    Tommy Nilsson              200504

2150 gr                      Båtpimpel/Maggott              Conny Svingdahl            201008

1940 gr       59 cm     Bottenmete/Mask                 Conny Svingdahl            20010331

1830 gr       58 cm     BM/Mask                              Conny Svingdahl            20010331

1800 gr       58 cm     Flugfiske/E12:a                    Kent Enback                   20080728

1680 gr       54 cm     BM/Mask                              Lars Svingdahl               20030412

 

Abborre 1875 gram Conny Svingdahl
Abborre 1840 gr Mikael Nilsson
Braxen 6620 gr Robert Pederson
Gädda 11480 gr Lars Svingdahl